Τα ελληνικά αμπελοτόπια

Το ελληνικό ανάγλυφο, λόγω τόσο του χαρακτήρα του όσο και της γεωγραφικής θέσης του, παρουσιάζει ένα συναρπαστικό προφίλ. Η ασύγκριτη ποικιλομορφία εδαφών, μικροκλιμάτων, υψομέτρων και προσανατολισμών, δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό των ελληνικών κρασιών ως terroir. Με τα ελληνικά αμπελοτόπια να δίνουν το παρών από δύσβατες κορφές μέχρι τις ακτές του Αιγαίου, διαμορφώνεται ένα μωσαϊκό ποικιλιών που χωρίζεται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: τα ορεινά και ημιορεινά, τα παραθαλάσσια, τα ηπειρωτικά και τα ηφαιστειακά.

Τα πρώτα κατέχουν τη μερίδα του λέοντος, και ειδικά σε ό,τι αφορά κρασιά με ονομασία προέλευσης (οίνοι ΠΟΠ), με δεδομένο πως το σύνολο σχεδόν των ελληνικών περιοχών παραγωγής οίνων βρίσκεται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Μια τέτοια περιοχή είναι και τα ημιορεινά επικλινή εδάφη με το χαρακτηριστικό μικροκλίμα που φιλοξενούν τα αμπελοτόπια που αποτελούν οι “Πλαγιές Μελίτωνα” Ανωτέρας Ποιότητος.